Jeg har holdt foredrag for både konfirmanter, skoleungdom og på arbeidsplasser. Her er noen av mine referanser fra tidligere oppdrag:

Rosthaug Videregående Skole

Knut Erik Hovde
Rektor

Bente Holm
Rådgiver

Konfirmasjonsundervisningen i Modum

Vidar Husøien
Kateket i Åmot kirke

NAV Modum

Øyvind Trulsrud
Avdelingsveileder

Etablererveiledningen

Gro Moen
Etablererveileder

strand